«Асоціація Колопроктологів України»  

Увага!

Термін реєстрації та подачі тез продовжено до 15 Вересня 2018 року.

gallery/logo

Оформлення тез

 •  Рекомендований  шрифт: Гарнітура  шрифту  -  Таймс ( Times New Roman ). Розмір  шрифту  -  12 пунктів.

 • Міжстрічковий  інтервал – 1,5 пт.

 • тип документу - word

 •  Рекомендований  об’єм  одних  тез – не  більше  2  сторінок на  площі  шириною   140 мм  і вИсотою  180  мм.   Тези повинні містити  не  більше 3000 знаків.

 

 

Рекомендована структура тез

    Тези наукових праць додаються в реєстраційну форму при реєстрації для участі у конференції на сайт Асоціації колопроктологів України

    Всі  одобрені  Оргкомітетом  тези  будуть опубліковані  в  додатку до   журналу « Клінична  хірургія» № 10  за  2018 рік.  Збірник  матеріалів  з  опублікованими  тезами  будуть  видаватися  при  реєстрації  на  Конференції авторам,  усім делегатам та  гостям Конференції .  Тези  будуть  публікуватися  з  редакторскою  правкою.

    Для  формування  НАУКОВОЇ   ПРОГРАМИ  Конференціі  при  подачі  тез  просимо обов’язково вказувати  форму  представлення  наукової  публікації  -  усний  виступ  чи  опублiковання тез.  При  подачі заявки  на  усний  виступ  додатково слід указати повністю прiзвище, ім’я та по-батькові доповідача  , контактний  і  мобільний  телефон, електронну  адресу. 

Термін реєстрації та подачі тез продовжено до 20 липня 2018 року

 

 

 •   Назва  заголовними  буквами  напівжирним  шрифтом.

 •   Автори  – призвище, ініціали; співавтори  перераховуються  через кому;  вчені   степені  і     наукові  звання  не  вказуються.

 •    Организація, місто, країна,  де  виконано  наукове  дослідження.

 •    Актуальність проблеми.

 •    Мета  работи.

 •    Матеріал  і  методи.

 •    Результати.

 •    Висновки і заключення 

 

 Використання таблиць,  графіків, малюнків  не  допускається.

 Посилання  на  цитованих  авторів  не  приводяться

 

 

Представлення і публікація тез

Вартість публікацій

   Вартість публікації тез складає 200 грн, оплата здійснюється на розрахунковий рахунок В ТОВ «ворлдсервіс семінарс» за реквізитами: тов «ворлдсервіс семінарс», Код 41653510, р/р 26004455045492, ПАТ «отп банк», МФО 300528 з призначенням платежу – «за розміщення наукових доповідей у матеріалах конференції колопроктологів україни».

 

 

УВАГА!!!   ЗМІНА У РЕКВІЗИТАХ ДЛЯ ОПЛАТИ

 

Вартість участі у конгресі

   Вартість участі у конгресі складає 600 грн, що включає обіди (22 та 23 листопада), каво-перерви та матеріали конференції, оплата здійснюється на розрахунковий рахунок В ТОВ «ворлдсервіс семінарс» за реквізитами: тов «ворлдсервіс семінарс», Код 41653510, р/р 26004455045492, ПАТ «отп банк», МФО 300528 з призначенням платежу – «за участь у конференції колопроктологів україни».